185 Degrees Farenheit. 3-4 Minutes Steep Time 

Energitea

$11.95Price